Przed filmem kulturalnym niemal codziennie powstają nowe zadania

Wraz z projektem urządzenia pawilonu filmowego na Targach pojawiły się w prasie sugestie dotyczące konieczności wyeksponowania tam działu filmów kulturalnych. Guranowski apelował: Rozszerzający się z każdym dniem niemal zakres możliwości technicznych wpływa na całym świecie nadzwyczaj dodatnio na rozwój filmu kulturalnego, który dzisiaj stał się nieodzownym czynnikiem pomocniczym w nauczaniu. Przed filmem kulturalnym niemal codziennie powstają nowe zadania. Pomimo pewnych już posunięć w tym kierunku kinematografia nasza stoi jeszcze u progu tych możliwości. Dlatego też wystawa kinematograficzna winna położyć duży nacisk na ten właśnie dział, aby w przyszłości zapłodnić polską myśl filmową w kierunku wytwarzania filmów, mających w sposób popularny miastom i wsiom nieść wiedzę nie tylko światach dalekich, ale i o najbliższym nam świecie, wiedzę tak bardzo pożądaną tak bardzo potrzebną. Cztery miesiące przed otwarciem wystawy, 4 maja, Rada Naczelna zorganizowała specjalną konferencję z udziałem nieoficjalnych przedstawicieli pięciu ministerstw oraz delegatów ZPFK. Między innymi z Ministerstwa WRiOP udział w konferencji wziął radca dr Józef Mirski. W myśl decyzji powziętej na tej konferencji jedna z trzech sal projekcyjnych w pawilonie filmowym wyświetlała wyłącznie filmy wąskotaśmowe.