Zywa szopka krakow 2014

Zywa szopka krakow 2014

Inaugurację poprzedziło zatwierdzenie statutu przez Radę Ligi Narodów 30 sierpnia 1928 r. oraz podpisanie 6 IX 1928 r. dekretu rządu włoskiego, upoważniającego do stworzenia i utrzymania Instytutu. Stosownie do tego dekretu Instytut był autonomiczną jednostką prawną. Rząd włoski udzielał mu pomieszczeń, niezbędnych do jego normalnego funkcjonowania, pokrywał koszty instalacji Instytutu, współdziałał w pokrywaniu jego wydatków rocznych, przeznaczając na ten cel sumę 600 000 lirów. Ani państwo włoskie, ani Liga Narodów nie przyjmowały żadnej odpowiedzialności finansowej z racji…

Read More