Biegunka u cieląt domowe sposoby

Biegunka u cieląt domowe sposoby

Zadania, jakie stanęły przed polską kinematografią w nadchodzącym okresie, koncentrowały się głównie wokół dwóch zasadniczych problemów: unormowania stosunku polskiego przemysłu filmowego wobec państwa; walki o polepszenie warunków ekonomicznych przedsiębiorstw filmowych. Od pomyślnego zlikwidowania tych niedomagań uzależniony był też w znacznej mierze interesujący nas rozwój krótkiego metrażu wykorzystanie go do celów oświatowych. Już w minionym okresie niejednokrotnie poruszana była sprawa u- tworzenia jednej organizacji rządowej, która ześrodkowałyby wszystkie zagadnienia związane z polską wytwórczością filmową. Kapitalistyczny rząd odnośnie zagadnień filmowych ograniczał…

Read More