Julian kornhauser pochodzenie

Julian kornhauser pochodzenie

W przemówieniu inauguracyjnym znowu podkreślono wielkie znaczenie kina dla pedagogiki i kultury. „Młodzież nasza mówił prezes S. Zagrodziński zamiast suchych wykładów o krajach zagranicznych, winna raczej zapoznawać się z nimi na magicznym płótnie kina. Uważam, że kino jest najwspanialszym środkiem wymiany kultury albo wzajemnego rozpoznawania się poszczególnych narodów”. Duży nacisk położyli organizatorzy wystawy na dział dydaktyczny, składający się z dwóch części: teoretycznej i pokazu filmów. Część teoretyczna zapoznawała szeroką publiczność z ówczesnym stanem filmu naukowego (film…

Read More