Fabryka wedla noc muzeów

Fabryka wedla noc muzeów

Jeśli zważymy głosi memoriał że kilkusetmetrowe dodatki jako wykonane w kraju stanowią częstokroć clou programu, że w treści są zawsze propagandowo-polityczne, naukowe, kulturalno-oświatowe lub etnograficzne, musimy przyznać, że są one ze stanowiska państwowego stokroć bardziej wartościowe niż jakaś przeciętna opowieść zagraniczna”. Ulgi podatkowe od takich programów, w które wchodzi dodatek krajowy oprócz podstawowego filmu zagranicznego, winny być stosowane według tej propozycji proporcjonalnie do metrażu i wartości filmów. Memoriał podkreślał fakt, że Magistrat warszawski stosował takie…

Read More