Ilu polskich lotników uczestniczyło w bitwie powietrznej o anglię

Ilu polskich lotników uczestniczyło w bitwie powietrznej o anglię

Aby przełamać opory uprzedzeń i skłonić Ministerstwo do dalszych kroków, filmowcy postanowili ukazać swój dotychczasowy dorobek szerokim rzeszom społeczeństwa oraz zapropagować kulturalne i artystyczne znaczenie kina. Temu właśnie celowi miała służyć wystawa foto-kinematograficzna, zorganizowana w czasie od 8 IX do 3 X 1927 r. w Dolinie Szwajcarskiej pod egidą Polskiego Związku Przemysłowców Filmowych i Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii. Organizatorzy wierzyli, że wystawa skonsoliduje rozdrobnione dotychczas wysiłki, skoncentruje je i tym samym wzmoże. Zademonstruje przed szerokim forum…

Read More