Owies bingo norma wysiewu

Owies bingo norma wysiewu

Stwierdzić trzeba, że wokół krótkiego metrażu jako źródła wiedzy wytworzyła się bardzo sprzyjająca atmosfera. Przy każdej okazji, przy omawianiu nawet ogólnych spraw związanych z przemysłem filmowym, podkreślana była konieczność zwrócenia baczniejszej uwagi przede wszystkim na ten właśnie rodzaj filmu, którego wartość społeczna stała się niezaprzeczalna. Niemal w każdej wypowiedzi przy różnych okazjach padały zdania: wiemy, że powinniśmy, ale. To „ale” dotyczyło złych warunków, braku zrozumienia i zainteresowania sfer miarodajnych. Głosy opinii publicznej nie mogły jednak…

Read More