Ogrody rektorskie sgh

W wyniku dalszych licznych wywiadów z władzami po Zjeździe Branży Filmowej oraz ożywionej akcji prasy 29 sierpnia 1928 r. był dniem narodzin tych dwóch upragnionych instytucji. Tego dnia Rada Ministrów wydała dwa rozporządzenia. Pierwsze dotyczyło IV Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który został rozszerzony powołaniem nowej komórki: Centralnego Biura Filmowego, drugie utworzenia Rady Filmowej. Rozporządzenia te weszły w życie 7 września 1928 r. Opublikowane zostały następnie w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kompetencje Centralnego Biura Filmowego określił okólnik ministra Spraw Wewnętrznych z 16 listopada 1928 r. Dotyczyły one ogólnego nadzoru i opieki nad polską kinematografią. Punkt 9 tego okólnika mówił, że do kompetencji Centralnego Biura Filmowego należy „inicjatywa
kierowanie polską propagandą oświatową, a w szczególności: a) sprawy filmów naukowych, szkolnych oraz historycznych, propaganda zabytków i zdobyczy ogólnej cywilizacji i kultury” oraz punkt 11 zlecał „popieranie rozwoju kinematografii naukowej, szkolnej ludowej”.
Odnośnie Rady Filmowej okólnik ten podkreślał, że sprawy jej należą do kompetencji Centralnego Biura Filmowego, które tym samym stało się dla Rady nadrzędną komórką.