Mszyce na porzeczkach

Mszyce na porzeczkach

Zdjęcia mające znaczenie dokumentów historycznych, zdjęcia dla celów pedagogicznych jako środek poglądowego nauczania we wszystkich dziedzinach wiedzy i sztuki, zdjęcia mające na celu rozwój patriotyzmu, obyczajów, poczucia piękna, uroku pracy jako podstawowego źródła bogactwa Polski, propagandy oraz godziwego uprzyjemnienia czasu. b) Wszechpolski Zjazd B. F. wyraża pogląd, że komisja oświatowa uwzględni znaczenie filmu naukowego jako potężnego czynnika rozwoju i z chwilą rozpoczęcia działalności Urzędu Filmowego, centralizującego całą politykę filmową, będzie z nim współpracowała. Komisja oświatowa przeniesie swoją…

Read More