Radzimir dębski wikipedia

Radzimir dębski wikipedia

Tydzień wyświetlania i podniesienie ceny krótkometrażowych filmów tak, aby zniknęła dysproporcja między zarobkiem kina a producenta oraz uregulowanie podatku widowiskowego na obszarze całej Rzeczypospolitej. Stworzone organy nadrzędne: Centralne Biuro Filmowe i Rada Filmowa, zwana powszechnie Radą do Spraw Kultury Filmowej, miały współdziałać nad dalszym rozwojem kinematografii polskiej. Do Rady filmowej zostali powołani: Andrzej Strug jako przewodniczący, K. Błeszyński wiceprzewodniczący, Anatol Stern sekretarz; Karol Irzykowski, Stanisław Zagrodziński, Henryk Finkelstein, Tadeusz Pruszkowski, Wiktor Biegański, Ryszard Ordyński, Czesław Ogończyk- Cieszkowski…

Read More