KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE

Filmy realizowane przez polskich twórców również coraz częściej przekraczały granice kraju. Wyświetlane na festiwalach i spotkaniach międzynarodowych niejednokrotnie zyskiwały należne im uznanie. Np. w eksperymentalnym filmie Gustawa Puchalskiego pt. Wizje obłąkanego, pokazywanym w 1933 r. w Międzynarodowym Instytucie Kinematografii Kształcącej i w 1934 r. na festiwalu w Wenecji, uczestnicy podkreślali pomysłową koncepcję i ciekawą realizację. Film Polesie otrzymał srebrny medal w 1936 r. na festiwalu w Wenecji, gdzie współzawodniczył o palmę pierwszeństwa z sześćdziesięciu innymi filmami, zgłoszonymi do konkursu. Polskie filmy oglądali też słuchacze odczytów i referatów, wygłaszanych poza granicami. Np. odczyty dr. Jarosza, organizowane dla Polaków
Amerykanów w różnych miastach USA, ilustrowane były filmem Wyprawa na Wyspą Kościuszki i innymi, przedstawiającymi nasze zabytki, krajobraz i folklor. Pokazy organizowały też zamknięte kluby zagraniczne. Np. w Kole Polsko-Angielskim w Londynie, w marcu 1934 r. wyświetlane były: 7000 metrów nad poziomem morza i Zew trombity119. Prasa doniosła o planach eksploatacji filmu Osieckiego w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Nie podała jednak potwierdzenia tej zapowiedzi. W wyniku porozumienia ZPFK z Cine-Club w Paryżu zorganizowano tam 17 XII 1935 r. pokaz dziesięciu filmów krótkometrażowych. Inicjatorem wieczoru był Andrzej Ruszkowski, publicysta i krytyk filmowy, delegowany w tym celu do Paryża. Największe uznanie zdobyły: Uwaga, Zwarcie, Na start, Tematy miejskie. W prasie francuskiej ukazało się szereg pozytywnych informacji o filmach, w wyniku czego zorganizowano dodatkowy pokaz na prośbę Francuskiego Związku Nauczycielstwa dla około 3000 osób.