Materiał ankietowy przedstawiał się dosyć interesująco

Na 478 odpowiedzi 385, czyli 80,5%, podkreśliło dużą korzyść odniesioną z akcji Poradni; 267, czyli 55,8%, nadmieniało, że dopiero z pogadanek i filmu dowiedziało się, iż każdy zawód stawia swym kandydatkom odmienne wymagania. W 229 odpowiedziach znajdujemy wzmianki o tym, że po raz pierwszy posłyszały o istnieniu całego szeregu zawodów, że poznały istotę pracy w kilkunastu działach. Na 478 odpowiedzi 336, a więc 70,2%, dzieci podkreśliło wyraźnie, iż dopiero wysłuchanie pogadanek i obejrzenie filmu zmusiło je do zastanowienia się nad kwestią wyboru zawodu i ten wybór ułatwiło. Zainteresowanie się samym filmem jako takim znalazło swój wyraz w 280 odpowiedziach 58,5%. Zaledwie cztery dziewczynki, co stanowi 0,8%, napisały, że z pogadanek i filmu nie odniosły korzyści. Z treści jednak trzech z tych odpowiedzi wynika, że czegoś się nauczyły i dzięki temu zdały sobie sprawę, że do omawianych zawodów się nie nadają. Interesujące i znamienne są odpowiedzi uczennic gimnazjalnych. Biorąc pod uwagę wręcz nieprzychylny stosunek oraz uprzedzenie uczennic szkół średnich ogólnokształcących do szkolnictwa zawodowego, osiągnięte wyniki ocenia Karpowiczowa jako rewelacyjne, jeśli chodzi o wpływ pogadanek ilustrowanych filmem na zmianę opinii młodzieży i niejednokrotnie na zmianę już powziętej decyzji.