Skrzypaczka patrycja piekutowska

Skrzypaczka patrycja piekutowska

Po zjeździe Paryskim w 1926 r. odbyła się Pierwsza Europejska Konferencja w Sprawie Filmu Kształcącego w Bazylei w kwietniu 1927 r. W konferencji tej wzięły udział wszystkie państwa europejskie, w tej liczbie i Polska. W wyniku jej obrad stworzono 11 specjalnych komisji stałej współpracy. Idea organizacji kształcącego filmu europejskiego została uznana przez wszystkich za doniosłą i pilną. Na konferencji w Bazylei dyskutowano niedomagania, jakim należało zapobiec przy pomocy ministerstw różnych krajów. Punkty odezwy brzmiały następująco: Z dotychczasowych…

Read More