Na szczególną uwagę w tym filmie zasługiwały zdjęcia operatora S. Wohla

Nastrojową impresję z życia stolicy, owianą filmową poezją, mówiąc słowami recenzenta zrealizował Leon Jeannot pt. Warszawa w dniu jesiennym. Na szczególną uwagę w tym filmie zasługiwały zdjęcia operatora S. Wohla i ilustracja muzyczna A. Panufnika. Najniekorzystniej w opinii krytyki wypadł film Cękalskiego pt. Zwiedzajmy stolicę. Nudny, mdły, wykonany .technicznie na poziomie skandalicznym. Skaczące, nieostre, niekontrastowe zdjęcia, „urozmaicone monotonnym głosem zachrypniętego spikera, nie przyczyniały się do zareklamowania Syndykatu Propagandy Turystyki m.st. Warszawy, finansującego ten film”.
Znacznie cieplej przyjęto inne filmy Cękalskiego, jednego z pionierów krótkiego metrażu w Polsce i współzałożyciela Startu, jak Uwaga komunikat z frontu pracy, Centymetr, gram, sekunda, W kopalni węgla, Wśród gwiazd, serie tańców ludowych i in., które były dużym wkładem do produkcji krótkiego metrażu. Np. o Uwadze pisano, że „jest to bodaj jedyna dobra krótkometrażówka, jaką oglądano od dłuższego czasu. Umiejętne wykorzystanie walorów kinematograficznych, staranny montaż, ustawianie elementów według pewnej koncepcji, prowadzącej do dynamiki obrazu to bardzo rzadki wypadek dla wszystkich tych reportaży”.