Z filmów o Warszawie oryginalnością i ciekawym ujęciem tematu odznaczała się Warszawa dawna i dzisiejsza

Poza tym Mysłowicz utrwalił na taśmie prace wykopaliskowe na Kopcu Krakusa, działalność Związku Powstańców Śląskich, budowę kolejki linowej na Kasprowy i in. Wszystkie jego obrazy złożyły się na wielki film, żywą, barwną opowieść o Grodzie Wawelskim i jego okolicy. Zasługą Mysłowicza było również i to, że on pierwszy zdołał stworzyć w Krakowie aparaturę do zdjęć dźwiękowych. Posiadał aparat własnej konstrukcji. Mechanizm jego polegał na tym, że oba aparaty (obrazu i dźwięku) były poruszane motorkami synchronicznymi o równym biegu i jednakowej ilości obrazów, zapewniając dokładną równoczesność przesuwania się taśm filmowych. Posiadanie już w 1934 r. tej aparatury stanowiło dla Krakowa wydarzenie o niecodziennym znaczeniu. Wytwórnia Lumen była wielkim osiągnięciem dla naszej dawnej stolicy. Z filmów o Warszawie oryginalnością i ciekawym ujęciem tematu odznaczała się Warszawa dawna i dzisiejsza, zrealizowana przez R. Biskego. Zdaniem B. W. Lewickiego pomysł zestawienia fotograficznych obrazów Warszawy z XVIII w. z Warszawą ówczesną został zrealizowany na taśmie dowcipnie i pięknie. Szczęśliwie również wprowadzono tu epizody inscenizowane (rewia na Placu Piłsudskiego, rozmowa z weteranem i sceny w Łazienkach). „Całość wielce udana i piękna. Niepotrzebne jest tylko ględzenie niewidocznego spikera”.