Obraz ten jest ilustracją obchodów i piękna miasta

Kraków miał swego realizatora w osobie inż. Szczęsnego Mysłowicza, właściciela wytwórni Lumen. Dawna stolica Polski, miasto o naj fotogenicznym obliczu spośród wszystkich miast polskich, jest przebogatą skarbnicą tematów dla filmów turystyczno-krajoznawczych. Nie zajmował on jednak odpowiedniego miejsca w kronikach PAT, co zostało uzupełnione krótkometrażowymi filmami Mysłowicza, który w obrazach swoich zilustrował rozwój i życie kulturalne miasta. Na szczególną uwagę zasługują zdjęcia mówiące o roli Krakowa jako ogniska kultury i sztuki, przedstawiające zbiory pamiątek narodowych i skarbów sztuki, nagromadzonych w tutejszych muzeach. Np. w filmie Szlakiem tradycji Mysłowicz ukazał zdjęcia z intronizacji króla Kurkowego, Lajkonika, wianków i in. Przesuwały się przed oczami widzów atrakcje Dni Krakowa, zakończone koncertem Jana Kiepury na Wawelu. Obraz ten jest ilustracją obchodów i piękna miasta. Całość luźno powiązana. Na szczególną uwagę zasługują sekwencje rozhuśtania dzwonu Zygmunta i wymarszu Lajkonika do miasta. Wcześniejszy film Mysłowicza, Na letnie wywczasy, ukazywał życie popularnego pociągu, wywożącego co niedzielę setki i tysiące mieszkańców Krakowa w góry i na wieś. Wraz z wycieczkowiczami widz oglądał przepiękne widoki Zakopanego, Wisły, Krynicy, Żegiestowa i wszystkich pereł małopolskich uzdrowisk. Film ten, jak i inny pt. Lotem strzały, zrealizowany przez stałego współpracownika Mysłowicza  Jana Szwedo, ukazujący szybkość torpedy kolejowej łączącej Kraków z Zakopanem i Katowicami, był zrealizowany z inicjatywy Biura Turystycznego Krakowskiej Dyrekcji Kolejowej.