POWOŁANIE INSTYTUTU FILMOWEGO PRZY MUZEUM PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

Nie sposób było patrzeć obojętnie na wysiłki czynione na całym świecie w celu unowocześnienia metody nauczania przy pomocy filmu i nie poczynić pewnych kroków w tej dziedzinie na terenie Polski. Utworzenie Międzynarodowego Instytutu Kinematografii Kształcącej zadecydowało,o powołaniu na terenie Polski odpowiedniej instytucji. Tak powstał Instytut Filmowy przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, któremu Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej przekazała 14 XII 1928 r. sprawę kontaktu z Instytutem Międzynarodowym. Przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa istniała już od 1927 r. Komisja Pomocy Naukowych, zorganizowana z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa, które pragnęło przyjść z pomocą osobom, zajmującym się krzewieniem wiedzy i umiejętności rolniczej wśród szerokich warstw ludności wiejskiej. W pracy oświatowej w szkołach i na zebraniach rolniczych wykładowcy odczuwali wielki brak pomocy, co skłoniło władze ministerialne do stworzenia placówki, która zajęłaby się wytwarzaniem pomocy z uwzględnieniem przezroczy i filmów z dziedziny rolnictwa. W skład tej Komisji wchodzili przedstawiciele zainteresowanego Ministerstwa oraz delegaci organizacji rolniczych i ogrodniczych. Przewodniczącym jej został dyrektor Muzeum, a referentem i sekretarzem H. Wysokiński. Na prace swoje Komisja otrzymała 30 000 zł od Ministerstwa Rolnictwa i w ciągu 1927 r. zrealizowała poza wielu przezroczami 7 filmów z działu produkcji zwierzęcej i roślinnej. Były to pierwsze polskie filmy rolnicze. Poza tym filmotekę uzupełniały zakupione filmy amerykańskie z dziedziny hodowli drobiu i ogrodnictwa.