Panieńskie nazwisko mieczysławy ćwiklińskiej

Panieńskie nazwisko mieczysławy ćwiklińskiej

Ryczałtowanie podatku od kin umożliwia stosowanie ulg do filmów o wartości artystycznej i naukowej, wskutek czego zmniejsza się możność podniesienia przedstawień kinematograficznych na wyższy poziom artystyczny względnie naukowy”. Najwięcej miejsca prasa poświęciła okólnikowi nr 131 z 29 czerwca 1929 r., który uprzywilejowywał filmy o tematach polskich. Punkt 3 tego okólnika mówił, że „filmy, których treść będzie zaczerpnięta z życia polskiego, z polskiej literatury, sztuki, historii, geografii, etnografii, turystyki, obyczajów itp., Ministerstwo oznaczać będzie oprócz jednej z klasyfikacji…

Read More