Rio cda

Rio cda

Zasadniczym celem tego Referatu było opracowanie planu spopularyzowania i zastosowania filmu kulturalno-oświatowego w szkolnictwie polskim oraz przygotowanie dla władz odnośnych materiałów, dotyczących pedagogicznego wykorzystania filmu w innych krajach. Nasze władze ministerialne miały być poinformowane o działalności takich towarzystw zagranicznych, jak L’Office Cinématographique d’Enseignement et d’Education, na czele którego stał wówczas b. minister Loucheur, a które rozporządzało dzięki pomocy rządu 77 000 m filmu pedagogicznego, obsługując 17 000 szkół francuskich. Trudno ustalić, ile było w tym zasługi…

Read More