Cda filmy lektor

Cda filmy lektor

Zapotrzebowanie zaś ośrodków oświatowych ograniczało się do minimum. Produkcja ta, z góry skazana na deficyt, nie była więc podejmowana przez prywatnych przedsiębiorców. Nawoływania o stworzenie znośnych warunków egzystencji samorządy systematycznie ignorowały, co doprowadziło do zamknięcia kin. Wobec takiej sytuacji związki zawodowe usprawiedliwiały niepodejmowanie zadań kulturalno-oświatowych przez przemysł filmowy. W „Kinie dla wszystkich” czytamy: Rzeczą jest chyba zrozumiałą, że pomimo najlepszych chęci i uczuć obywatelskich organizacje te nie mogą narzucać członkom różnych zadań społecznych i propagandowych, zanim…

Read More