Kino włókniarz tomaszów maz

Kino włókniarz tomaszów maz

Obrady, na które przybyli przedstawiciele miast i związków w ogólnej liczbie 255 osób, odbywały się w sali kina Komedia przy ul. Jasnej 3. W skład prezydium wszedł m. in. inspektor szkolny Czesław Ogończyk Cieszkowski. Zjazd poparł postulaty wysunięte w memoriale z 15 lipca, 2wracając szczególną uwagę na punkty, dotyczące współpracy z władzami i kwalifikacji filmów. Ponadto Zjazd domagał się powołania do życia specjalnych komisji, złożonych z przedstawicieli centralnej władzy, fachowców oraz przedstawicieli literatury sztuki i…

Read More