Ogrody rektorskie sgh

Ogrody rektorskie sgh

W wyniku dalszych licznych wywiadów z władzami po Zjeździe Branży Filmowej oraz ożywionej akcji prasy 29 sierpnia 1928 r. był dniem narodzin tych dwóch upragnionych instytucji. Tego dnia Rada Ministrów wydała dwa rozporządzenia. Pierwsze dotyczyło IV Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który został rozszerzony powołaniem nowej komórki: Centralnego Biura Filmowego, drugie utworzenia Rady Filmowej. Rozporządzenia te weszły w życie 7 września 1928 r. Opublikowane zostały następnie w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kompetencje Centralnego Biura Filmowego…

Read More