Patrycja piekutowska wikipedia

Patrycja piekutowska wikipedia

Obowiązywała począwszy od 1 września 1929 r. Punkt 3 tego okólnika został rozszerzony w 1931 r. i dotyczył odtąd również kronik PAT bez względu na to, czy zawierały tematy polskie, czy nie, a to z tego powodu, że PAT wymieniał nasze materiały z zagranicznymi, propagując Polskę w innych krajach. Rok 1930 przyniósł jeszcze jedno zarządzenie, dotyczące kontyngentu wyświetlania filmów polskich. Zobowiązywało ono właścicieli kin do wyświetlania nie mniej niż 10% filmów produkcji polskiej w ramach…

Read More