Pewne próby produkcji podjęła wytwórnia Koraj-Film w Łodzi

W latach 1927—1932 poza Instytutem Filmowym produkcją filmów oświatowych zajmowały się wytwórnie: Depkin, która od 1930 r. pracowała pod firmą Centrala Propagandy Filmu Naukowego (CPFN), Film Studio i Wytwórnia Doświadczalna. Pewne próby podjęła też wytwórnia Koraj-Film w Łodzi. W 1927 r. zrealizowała ona film Powrót taty z Ignacym Czałczyńskim, kierownikiem artystycznym Koraj-Filmu, w roli zbójcy. Był to pierwszy film z ballad Mickiewiczowskich, jakie były w planach wytwórni. Producenci, wierzyli, że dobrze opracowany film oświatowy będzie miał zapewnione poparcie sfer rządowych i kuratoriów szkolnych103. Stało się jednak inaczej. Wytwórnia ta w krótkim czasie przestała istnieć.
W 1928 i 1929 r. powstają inne przedsiębiorstwa filmów krótkometra- żowych. W’ połowie sierpnia 1928 r. zorganizowany został Wydział Filmowy PAT. Zadaniem jego (poza produkcją kronik tygodniowych) była realizacja filmów krajoznawczych oraz obrazów z życia w różnych środowiskach naszego kraju. Dyrektorem Wydziału został Józef Handt100. W 1929 r. powstała wytwórnia Związku Strzeleckiego (Z. S. Film). Kierownikiem jej mianowano kpt. Mariana Kurletto. Wytwórnia ta realizowała filmy z dziedziny sportu i życia społecznego. W omawianym okresie zrealizowanych zostało ogółem 1080 filmów krótkometrażowych. Z tego jednak tylko około 30% posiadało wartości oświatowe.