Na plan pierwszy wysunęły się obrazy filmowe o Polsce

Tematem wielu z nich była stolica. Ukazane zostały zabytki miasta i okolicy w takich filmach, jak Warszawa, Pomniki w Warszawie, Parki i ogrody w Warszawie, Wilanów, Pałac na Wilanowie i jego zabytki. Tematem innych filmów były poszczególne miasta polskie i regiony naszej ziemi. Można tu wymienić takie filmy, jak Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Miasta pomorskie, Miasta województwa krakowskiego, Miasta województwa kieleckiego, Widoki Wilna, Z biegiem Dunajca, Puszcza Białowieży, Sztuka ludowa w łowickiem i in. Drugą grupę stanowiły filmy z dziedziny przyrodoznawstwa, jak Mięczaki, Pająki, Walka z jadowitymi żmijami, Dzieło natury (Motyl i jego przemiany) i in. Pozostałe filmy miały charakter informacyjno-instruktażowy i ukazywały: Budownictwo żelbetonowe, Wyrób węgla drzewnego, Jak powstaje gazeta nowoczesna itp. Nie posiadamy materiałów, które poinformowałyby o jakości tych filmów. Na łamach prasy niewiele miejsca zajmowała ocena poszczególnych tytułów. Figurowały one jedynie w wykazach biur wynajmu lub wytwórni i przechowały się w „Kalendarzach Filmowych” oraz „Biuletynie Kulturalno-Artystycznym” PAT.