Swoją działalność oświatowo-filmową rozszerzył również Kinematograf Miejski na widzów pozaszkolnych

Od 1928/1929 r. wprowadził do seansów rozrywkowych piętnasto minutowe filmy z cyklu Nauka i Wiedza. Miały one zapoznawać szerokie rzesze społeczeństwa z naukami przyrodniczymi oraz zdobyczami techniki. Początkowo jeden taki dodatek służył do dwóch zasadniczych programów, a w 1932/1933 r. ze zmianą każdego programu zmieniany był również program z cyklu Nauka i Wiedza. Drugą formą rozpowszechniania filmów oświatowych przez Kinematograf Miejski wśród szerokich rzesz społeczeństwa było organizowanie, począwszy od 1929/1930 r., specjalnych seansów oświatowych dla publiczności, również za opłatą 20 gr od osoby. Pokazy takie, organizowane w soboty od godz. 17 do 1830 (w sezonie zimowym od godz. 12 do 14) i w niedziele od godz. 114S do 1415, gromadziły przeważnie grupy rodziców z drobnymi nawet dziećmi, a głównie z młodzieżą ze szkół średnich i powszechnych. Cieszyły się one dość dużym powodzeniem. Dane statystyczne, np. za rok 1931/1932, wykazują, że na 140 takich seansach, zorganizowanych w ciągu roku, było ogółem 108 391 widzów, czyli średnio 774 na jednym seansie, co stanowiło około 83% zapełnienia sali. Wyświetlano najciekawsze filmy programu „kina szkolnego” w danym miesiącu.