Multikino imielin repertuar

Zjazd wezwał Polski Związek Przemysłowców Filmowych, Związek Zrzeszeń Teatrów Świetlnych, Polski Związek Producentów Filmowych Klub Sprawozdawców Filmowych do zwołania w najbliższym czasie przedstawicieli instytucji rządowych i społecznych, zainteresowanych w wytwarzaniu filmów naukowych. Zainicjowanie i wzmożenie produkcji
filmów propagandowych i kulturalno-oświatowych było podstawową koniecznością. Zjazd był pierwszym krokiem na drodze wciągnięcia naszego przemysłu filmowego do zadań oświatowych. Przedstawiciele władz zrozumieli również, że dłużej zwlekać nie można w wydaniu postanowień, normujących prawa i obowiązki przedstawicieli kinematografii, i przyrzekli wziąć pod jak najtroskliwszą uwagę rezolucje Zjazdu, zmierzające do poprawienia sytuacji. Rezolucje te wskazywały przede wszystkim na konieczność utworzenia dwóch instytucji: Centralnego Biura Filmowego, które objęłoby całokształt spraw filmowych, oraz organu doradczego w zakresie popierania krajowej wytwórczości filmowej i opieki nad filmem jako czynnikiem służącym kulturze państwowej, społecznej i artystycznej.