Nowe filmy naukowe powstawały również w lwowskich pracowniach naukowych

Np. dr Radło nakręcił film o doświadczeniach prof. Rudolfa Weigla, dr Zaturski zaś zanotował na taśmie barwnej wyniki prac prof. Grucy. Wychowankiem Zakładu Techniki Filmowej, prowadzonego przez W. Romera przy Politechnice Lwowskiej, jest znany współcześnie wybitny filmowiec ornitolog Włodzimierz Puchalski, który już wtedy zwrócił na siebie uwagę swoim filmem o ptakach. Na przełomie lat 1936/1937 powstała nowa wytwórnia: Spółdzielnia Autorów Filmowych, która zgrupowała czołówkę twórców takich, jak Cękalski, Themersonowie, Wohl i in. Film Gore, zrealizowany w ramach tej wytwórni przez Cękalskiego, nawiązywał do wcześniejszych jego filmów o charakterze społeczno-propagandowym. W filmie tym dążył twórca do wydobycia dynamiki tematu, do zdramatyzowania akcji, ale nie wszędzie zdołał nadać filmowi odpowiednie tempo. Kilka jednak świetnych chwytów reżyserskich i montażowych, oryginalny pomysł jednoczesnego połączenia kilku akcji w pierwszych partiach filmu, kwalifikowały ten obraz jako wybitnie wyróżniające się dzieło na tle produkcji krótkometrażowej.