Film Emmera i Maliniaka

,,Narodziny leku” był jednym z pierwszych i nielicznych u nas usiłowań, wprowadzających tematykę ściśle naukową do krótkiego metrażu krajowego. Wykonany dla firmy Spiess w założeniu swym był reklamowy, ale utrzymany na wysokim poziomie artystycznym. W popularnej formie ukazywał on skomplikowane procesy nowoczesnej produkcji farmaceutycznej, mechanizm wielkiej fabryki środków leczniczych i metody prac laboratoryjno-badawczych. „Bardzo trafny dobór materiału, jasna jego konstrukcja, prawdziwie filmowe ujęcie, ciekawe zdjęcia i piękny montaż” to cechy, które, według Wiśniewskiego, kwalifikowały film wytwórni Awangarda do rzędu najlepszych u nas osiągnięć w zakresie produkcji krótkometrażowej. Dziś jeszcze Narodziny leku mogą rywalizować z najlepszymi filmami z tego zakresu. Awangarda była wytwórnią jedną z najżywotniejszych. Filmy realizowane przez nią, takie, jak Polesie, Horodno miasto glinianych garnków, Narodziny leku, Rybołówstwo czy zrealizowany w 1937 r. na zlecenie Ligi Ochrony Zwierząt film Żubry król Puszczy Białowieskiej odtwarzający historię żubra od czasów przedhistorycznych po dni ostatnie odznaczały się zawsze dobrą robotą realizatorską i wywoływały zainteresowanie wśród widzów.