PRODUKCJA I KOMPOZYCJA FILMÓW OŚWIATOWYCH

W miarę rozwoju ośrodków rozpowszechniania wzrastały narzekania na brak odpowiednich filmów i ich wygórowane ceny. Zarządzenia, dotyczące zniżki podatkowej, stworzyły możliwości wzrostu produkcji. Na plan pierwszy wysuwała się potrzeba filmów o Polsce, jej bogactwach, życiu i obyczajach. Inicjatywę realizacji takich obrazów filmowych podjęły: Międzyministerialna Komisja Turystyczna i Centralne Biuro Filmowe. Już w 1926 r. przy Komisji Turystycznej powstała Podkomisja Filmowa. W skład jej weszli przedstawiciele niemal wszystkich ministerstw. Przewodniczącym został K. Błeszyński, ówczesny kierownik Biura Filmowego, sekretarzem J. Kołodziejczyk, delegat Ministerstwa WRiOP”. Podkomisja miała na celu scentralizowanie produkcji filmów krajoznawczych, by zapobiec niecelowej realizacji, popieranej z funduszów publicznych, oraz służyć pomocą przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym w tworzeniu tych filmów. Pracę Podkomisja rozpoczęła od przejrzenia istniejącego już materiału opracowania planu zdjęć terenu, nie uwzględnionego w dotychczasowych filmach. Następnie zwołana konferencja reprezentantów przedsiębiorstw ustaliła wytyczne wykonania projektowanych zamierzeń. Przedstawiciele władz zastrzegali, by zainteresowani nie liczyli na poparcie finansowe rządu.