W rozpowszechnianiu filmów oświatowych brał też udział Korpus Ochrony Pogranicza

Od 1933 r. prowadził kina oświatowe na Polesiu: w Mikaszewiczach, Sienkiewiczach, Łunińcu i in. miejscowościach kresów wschodnich. Filmy oświatowe oglądali też sporadycznie członkowie różnych klubów i stowarzyszeń. Wieczory dyskusyjne o sztuce filmowej organizował np. Amatorski Klub Filmowy przy Międzyzwiązkowej Komisji Kulturalno- Artystycznej w gmachu Polskiego Towarzystwa Artystycznego (Trębacka 10). Dyskusje te zagajali m. in.: Adam Augustynowicz, Ryszard Biske, Eugeniusz Cękalski, Karol Irzykowski, Ireneusz Plater-Zyberk i in. Krótki metraż zajmował także nieco miejsca na pokazach Startu, gdzie m. in., np. 5 I 1935 r., wyświetlano film naukowy Cękalskiego Wśród gwiazd.
W 1935 r. Dyrekcja Kolei zastosowała nowy sposób rozpowszechniania filmów. Zorganizowała wagon-kino, wyposażony w projekcyjny aparat, przystosowany do wyświetlania filmów i przezroczy. Widownia takiego wagonu mieściła około 100 widzów. Przenośny aparat projekcyjny umożliwiał w czasie postoju organizowanie seansów na świeżym powietrzu.