Ocenie podlegały filmy wyświetlane na ekranach

Pawilon X Muzy był wielką atrakcją Gros wycieczek i zwiedzających kierowało tam swe kroki, gdzie poza ciekawymi urywkami ze starych filmów, z Połą Negri, Junoszą-Stępowskim, Malicką i in., mogli zobaczyć zestaw najlepszych filmów kulturalno-oświatowych, po raz pierwszy w Polsce, filmy krótkometrażowe i ich twórcy otrzymali nagrody od polskich władz państwowych i komunalnych. Przyznanie dosyć licznych nagród krótkiemu metrażowi miało być wyrazem zainteresowania czynników rządowych tą gałęzią produkcji. Ocenie podlegały filmy wyświetlane na ekranach w czasie od 1 I 1937 do 1 XI 1938 r. Biuro filmowe PAT w konkursie udziału nie brało. W czasie trwania Targów Wschodnich obradował we Lwowie Ogólnopolski Zjazd Polskich Zrzeszeń Prowincjonalnych Teatrów Świetlnych,, na którym naczelnik Relidzyński usiłował nakłonić właścicieli kinoteatrów do wyświetlania polskich nadprogramów.