Pokaz pierwszego samochodu kinowo-radiowego odbył, się 1 września 1936 r

Na dziedzińcu Ministerstwa Spraw Wojskowych, w obecności władz wojskowych, z ministrem gen. T. Kasprzyckim na czele. Drugi pokaz zorganizowano tegoż dnia w godzinach popołudniowych na terenie baonu pancernego w obecności generalicji oraz całego szeregu przedstawicieli oddziałów i instytucji wojskowych, społecznych i organizacji P. W. Szczegółowych informacji udzielał zebranym szef Wojskowego Instytutu Na- ukowo-Oświatowego płk. Koc oraz konstruktor układu technicznego por. B. Ryło. Jeden z tych samochodów pozostawiono do dyspozycji Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświatowego jako eksperymentalny. Praca jego i wszystkie doświadczenia posłużyć miały za wzór do rozwinięcia całej akcji na szerszą skalę. Za przykładem Instytutu Wojskowego poszła Krakowska Dyrekcja Kolejowa, podejmując myśl propagandy turystyki przy pomocy wagonów kinowych. Wspólnie z Ligą Popierania Turystyki uruchomiony został jesienią 1936 r. próbny wagon kinowy, specjalnie wykonany w Krakowskich Warsztatach Kolejowych w Płaszowie. Pierwszą podróż odbył on z Krakowa do Makowa.