Filmy realizowane w Polsce coraz częściej pojawiały się na ekranach zagranicznych

Wywoływały tam żywe zainteresowanie. W 1927 r. film Podróż po Polsce ilustrował odczyt von Stazerena pt. Polska współczesna, wygłoszony w Rotterdamie. Na ekranach wiedeńskiego kina Urania wyświetlany w 1929 r. film pt. Polowanie na wilki w Polsce cieszył się dużym powodzeniem. Dawał on obraz życia wiejskiego i miejskiego w Polsce. Prasa wiedeńska wyrażała się o nim z uznaniem. Projekcja filmu Polska w przeszłości i teraźniejszości miała miejsce w Paryżu 19 lutego 1931 r. w sali Wagram podczas wielkiego mitingu, zorganizowanego przez sześć największych związków francuskich kombatantów, liczących 2 500 000 b. uczestników wojny. Prelekcję przed pokazem wygłosił gen. dr Roman Górecki118. W dniu poprzedzającym pokaz publiczny film obejrzeli pracownicy ambasady polskiej w Paryżu i członkowie Federacji Związków Obrońców Ojczyzny. Film ten dotarł również do Meksyku, gdzie wyświetlano go dwukrotnie: w poselstwie polskim oraz podczas odczytu o Polsce, wygłoszonym w Towarzystwie Geografii i Statystyki przez brata b. prezydenta Republiki Meksykańskiej, inż. Ignacio de la Barra. Film cieszył się tak dużym powodzeniem, że wiele innych meksykańskich towarzystw kulturalnych zwróciło się o wypożyczenie go.