Patrząc na film po dwudziestu pięciu latach

Razi w nim ta „artystyczna recytacja”, która miała „udramatyzować temat”. Razi patos komentarza. Takie sformułowania, jak np. „bronić trzeba honoru, bronić trzeba istnienia, trzeba być potęgą” czy „dziś stać nas na to, aby powiedzieć sobie, że przyszłość do nas należy”, wypowiedziane tubalnym patetycznym głosem mówiąc krótko śmieszną. Trzeba jednak przyznać, że film jest dobrze zrobiony. Nie ustępuje najlepszym obrazom dokumentalnym, zrealizowanym w tamtych czasach. Szybki cięty montaż ujęć, obrazujących genezę i historię powstawania pierwszego polskiego ośrodka przemysłowego, stwarzają atmosferę gotowości działania. Umiejętnie dobrane zdjęcia dokumentalne tworzą harmonijną całość. Premiera tego filmu odbyła się 10 marca 1939 r. w kinie Palladium, w obecności przedstawicieli władz państwowych, wojskowych oraz reprezentantów miasta i prasy. Miał on zagwarantowane rozpowszechnianie, gdyż w myśl pisma okólnego, podpisanego 3 III 1939 przez ministra Spraw Wewnętrznych, korzystał ze znacznych ulg podatkowych. Z myślą o szkole rozpoczęła realizować filmy, począwszy od 1935 r., Polska Agencja Telegraficzna. Z wyprodukowanych filmów przez Instytut Filmowy PAT na uwagę zasługują takie tematy, jak Dwumian Newtona, Meteor, Od kamienia do papieru, Powstanie Alp, Powstanie Ziemi, Zorza północna, Zwierzęta przedhistoryczne, Architektura, rzeźba, malarstwo itp., które ilustrowały materiał zawarty w programach nauczania. Nauka przyrody zyskała też wiele cennych obrazów, zrealizowanych w Żyrardowie przez Karola i Martę Marczaków. Rozpoczęli oni pracę od 1932 r., realizując film kukiełkowy Kwiat paproci. Następne ich filmy, jak Drapieżnicy, Metr pod wodą, Jedwab, Z tajemnic jeziora i in., ukazywały podpatrzone ciekawe momenty w przyrodzie. Filmy te odznaczały się dużą starannością wykonania i bardzo dobrą, czystą fotografią.