Tadeusz Jankowski

W kategorii filmów folklorystycznych największe uznanie zdobyły obrazy zrealizowane przez amatora inż. Tadeusza Jankowskiego, prezesa Sekcji Filmowej Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jego filmy: Wesele księżackie i Piękno księstwa Łowickiego, zrealizowane w kolorach naturalnych, odznaczały się wielką precyzją i delikatnością barw. „Pięknie, zwłaszcza chwilami wprost pastelowo, wypadły cudowne plenery wsi łowickiej pisały o filmie Piękno księstwa Łowickiego Wiadomości Filmowe mieniące się tysiącami barw prześliczne stroje ludu, które rywalizują z radosną gamą barw przepysznych kwiatów i soczystości łąk i zarośli”. W innym miejscu zachwyt budziła „niezwykła malowniczość procesji łowickiej [w czasie Bożego Ciała — I. N.] o której najlepsze fotografie dawały zaledwie słabe pojęcia”. Zdaniem krytyków film Piękno księstwa Łowickiego zasługuje na to, by jego kopie, wysłane wszystkim naszym placówkom dyplomatycznym, rozsianym po całym świecie, ukazywały piękno „kolorowej Polski” i ściągały do kraju zagranicznych turystów.