FILM KRÓTKOMETRAŻOWY NA FESTIWALU SZTUKI I NA XVIII TARGACH WSCHODNICH WE LWOWIE

Film krótkometrażowy coraz częściej towarzyszył filmowi pełno programowemu w różnych imprezach popularyzujących sztukę filmową wśród ogółu odbiorców. W dniach 2—10 października 1937 r. np. krótkie filmy wyświetlano na Festiwalu Sztuki, zorganizowanym pod hasłem „Sztuka dla ludu, sztuka dla mas”. Na ekranie, zainstalowanym na Rynku Starego Miasta w Warszawie, ludność oglądała bezpłatnie (poza zestawem produkcji pełnopro- gramowej) takie filmy, jak Rybołówstwo, Sobótki, Hajnówka, Na wsi, Gore, Trzy etiudy Chopina. Impreza ściągnęła tłumy widzów. Pisał o tym Lipski w „Filmie”: Już na Senatorskiej zaczyna się niecodzienny widok grup spieszących na Rynek,, wąskie uliczki formalnie zapchane. Kilkanaście tysięcy widzów zamkniętych w czworoboku stylowych domków. Ludziska stoją całymi rodzinami. Ojciec robociarz odświętnie ubrany trzyma „na barana” dzieciaka, obok żona w nowej spódnicy trzyma za rękę drugie dziecko. To najczęstszy widok. Poza tym młodzież. Na Rynek Starego Miasta ściągnęły rzesze widzów, dla których kino było za drogim widowiskiem. Wysokie ceny biletów oddzielały tę kategorię ludzi od kulturalnej rozrywki i od filmu, którego zadaniem było szerzyć kulturę i wiedzę właśnie wśród tego rodzaju odbiorców. Film zjawił się też po raz pierwszy na Targach Wschodnich we Lwowie. Z inicjatywy Rady Naczelnej Przemysłu Filmowego zorganizowano pawilon filmowy na XVIII Targach, w czasie od 3 do 13 września.