Wiele filmów ukazywało nasze stolice

Dawny Kraków i Warszawę, np. Szlakiem tradycji, Warszaw dawna i dzisiejsza, Warszawa w dniu jesiennym, Zwiedzajmy stolicę i in.); problemy pracy, narzędzia, bezpieczeństwo i walkę z żywiołami (W kopalni węgla, Uwaga, komunikat z frontu pracy, Centymetr, gram, sekunda), dokumenty z podróży polskich ekspedycji (np. 7000 m nad poziomem morza, Do Ziemi Torella, Siadami Indian, Z Adriatyku na Bałtyk). Obserwujemy też dalsze próby realizacji filmów naukowych, jak Wszechświat, Zwarcie, Wśród gwiazd itp. Zaznaczyć trzeba, że od założenia ZPFK pojawiło się szereg ciekawych i cennych filmów, z których jednak przechowały się tylko nieliczne. ich walorach artystycznych i poznawczych informuje nas prasa, która w omawianym okresie wykazywała więcej zainteresowania poszczególnymi tytułami. Dla pełniejszego obrazu wartości interesującej nas produkcji zapoznajmy się z niektórymi wypowiedziami krytyków: Polesie kraina tęsknych pieśni realizacji Maksymiliana Emmera i Jerzego Maliniaka, zdaniem recenzenta „Filmu”, był obrazem ze wszech miar godnym uwagi zarówno ze względu na jego wartość artystyczną, temat, jak trudne warunki, w jakich został zrealizowany.