Szczególne zainteresowanie wzbudziły filmy, odtwarzające piękno i urok regionalny różnych części kraju

Wzięli w niej udział przedstawiciele władz kolejowych, wojskowych, samorządowych, prasy i turystyki. Podczas jazdy wyświetlano szereg filmów krajoznawczych, propagujących turystykę kolejową. Szczególne zainteresowanie wzbudziły filmy, odtwarzające piękno i urok regionalny różnych części kraju oraz film Królewskie miasto Kraków, zrealizowany przez Ufę przy współudziale Warszawskiej Kinematografii S. A.. Wagon kinowy mieścił 60 osób. Kursował w pociągach popularnych i dalekobieżnych na linii Kraków—Zakopane, Kraków—Warszawa i Kraków—Gdynia. Rozpowszechnianiem filmów oświatowych wśród młodzieży szkolnej w dalszym ciągu zajmowały się kinematografy miejskie, które, jak Poznań, Łódź czy Warszawa, organizowały seanse filmów możliwie dostosowanych do programu nauczania.
Nie było to jednak w dalszym ciągu takie wykorzystanie pomocy filmu, o jakim marzyli propagatorzy nauki pokazowej. Dzieci grupowano tu po kilka oddziałów razem na jednym seansie. Pokazy odbywały się w ustalonych dniach i porach niezależnie od „psychicznej potrzeby” danej jednostki lekcyjnej.