CENZOR CONTRA WAMP

Od samego początku filmy Thedy Bary miały kłopoty z cenzurą. Największym ich wrogiem w USA był urząd Kansas Board of Censors, który odrzucił cztery pierwsze filmy Bary w całości, a niemal do każdego następnego miał pretensje i kazał coś wycinać. Oto fragmenty zachowanych akt tej instytucji: „ZŁOTO I KOBIETA. 6 aktów. Odrzucony przez cenzurę. Zwolniony przez Komisję Odwoławczą po uwzględnieniu następujących zaleceń: Akt I – usunąć dwie sceny morderstw; ograniczyć jedną do krótkiej migawki. Akt II, III i IV – skrócić wszystkie drastyczne sceny pomiędzy strażnikiem i wampem. Akt IV – usunąć wszystkie sceny miłosne pomiędzy wampem i strażnikiem z wyjątkiem jednej, którą należy ograniczyć do krótkiej migawki; usunąć wszystkie sceny z papierosem. Akt V — usunąć wszystkie sceny z wampem i ograniczyć scenę pijaństwa strażnika do krótkiej migawki”. „KLEOPATRA. Usunąć: Akt I – sugestywne zaloty Kleopatry do Cezara; wszystkie zbliżenia Kleopatry w ramionach Cezara, zbliżenia obnażonych kończyn, piersi i łona; wszystkie zbliżenia Kleopatry kuszącej Szarona i leżącej na szezlon- gu w jego objęciach; zbliżenie Kleopatry i Antoniusza, gdy obejmują się na szezlongu, a jej ciało jest wyeksponowane”. „GDY MĘZCZYZNI POŻĄDAJĄ- Usunąć napisy: »CHCIAŁBYM ZAZNACZYĆ, KOCHANA ELSIE. ŻE ZAMIERZAM MIEĆ CIĘ TU WYŁĄCZNIE DLA SIEBIE« »ŚWIETNIE, TO NIE JEST STRASBURG, GDZIE MYŚLAŁEM JAK IDIOTA, ŹE MUSZĘ SIĘ Z TOBĄ OŻENIĆ, BY CIĘ POSIĄŚĆ« •OŻENIĆ SIĘ Z TOBĄ – OŻENIĆ SIĘ Z TOBĄ…«” „DIABLICA. Usunąć dziewczynę palącą papierosy”. „SALOME. Usunąć zbliżenie Salome w początkowej scenie kąpieli. Skrócić sceny (i napisy) z Salome w celi Jana Chrzciciela, eliminując jej zmysłowe zaloty. Skrócić do rozmiarów migawki Salome leżącą na posadzce z głową Jana na tacy”. Nożyce cenzora były więc często w ruchu – stróżowie moralności nie chcieli darować wampowi nawet tak niewinnej ekstrawagancji, jak zapalenie papierosa. Wkrótce jednak przestały ich razić znacznie gorsze bezeceństwa.