W celu ochrony taśmy filmowej zakupione aparaty musiały podlegać zbadaniu przez Komisję Oceny

W dniu 19 IX następowała wymiana gimnazjum im. Staszica otrzymywało film Las i przeróbka drzewa, gimnazjum Poniatowskiego Zabawy i sporty na świeżym powietrzu, im. Chałubińskiego Walcowanie stali, im. Żeromskiego Drezno, a im. Sienkiewicza Prządka jedwabnik. Po pięciokrotnej takiej wymianie Prządka trafiała do gimnazjum im. Poniatowskiego w czasie od 7 X do 12 X, czyli w 20 dni po gimnazjum im. Staszica.
Pierwotnie opłaty za wypożyczone filmy po 5 zł od filmu miały pokrywać same szkoły, później jednak odpowiednie zarządzenia zdecydowały, że wszelkie koszty tego eksperymentu pokryje Ministerstwo. Inne szkoły, zarówno prywatne, jak i państwowe, władze szkolne zachęcały do posługiwania się filmem, ale na własny koszt; należało nabyć aparat i wypożyczać filmy.
Odnośnie tych szkół Ministerstwo zastrzegało tylko, aby ze względu na konieczność znormalizowania akcji filmu szkolnego nabywały aparaty wyłącznie na taśmie 16 mm, W celu ochrony taśmy filmowej zakupione aparaty musiały podlegać zbadaniu przez Komisję Oceny Aparatów Filmowych dla Szkół, powołaną przy Wydziale Sztuki. Pokonywanie trudności metodycznych ułatwiały dołączone karty filmowe, zawierające dane dotyczące poszczególnych filmów, krótkie uwagi metodyczne o danym filmie oraz ogólne wskazówki metodyczne. Np. do filmu Prządka jedwabnik dołączano następującą treść filmu: