SUKCESY I KONTAKTY ZAGRANICZNE

Z sukcesów zagranicznych polskiego krótkiego metrażu w latach 1937—1939 zanotować należy dyplom uznania dla Trzech etiud Chopina, uzyskany na festiwalu w Wenecji w 1937 r., medal brązowy dla filmu Woda, reż. Romera, na festiwalu filmów amatorskich w Budapeszcie w 1938 r. oraz szereg nagród i wyróżnień dla filmów T. Jankowskiego. Jego film Piękno księstwa Łowickiego zdobył pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Filmu Amatorskiego w Paryżu w 1937 r. W Budapeszcie w roku następnym zostały wyróżnione dwa jego filmy: Wesele księżackie zdobyło złoty medal, Piękno księstwa Łowickiego medal srebrny57. W tym samym 1938 r. Wesele księżackie zdobyło pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Filmów Amatorskich w Wiedniu oraz tamże najwyższą nagrodę Unica Unii zrzeszeń filmów amatorskich, przyznawaną filmowi, który uzyskał największą ilość punktów. Wymiana polskich filmów kulturalnych z zagranicznymi nie była ujęta w stałe ramy organizacyjne, nie biorąc pod uwagę oczywiście rozpowszechniania nadprogramów zagranicznych, objętych umowami handlowymi. Od czasu do czasu odbywały się jednak projekcje filmów dydaktycznych i naukowych w zamkniętych gronach odbiorców i były zwykle inicjatywą różnych ugrupowań, zainteresowanych rozwojem tego rodzaju produkcji filmowej w różnych krajach. Za granicą filmy nasze wędrowały wraz z prelegentami dla ilustrowania ich odczytów, jak np. odczyt wygłoszony w Kopenhadze przez Ka- łamajskiego z Poznania uzupełniały filmy: Puszcza Białowieska, Hajnówka oraz obrazy z Gdyni. Organizowano też za granicą specjalne pokazy naszych filmów krótkometrażowych. Ożywioną akcję w tym kierunku prowadził ZPFK, który pragnął w ten sposób zapoznać społeczeństwo krajów zachodnich z naszym dorobkiem. Imprezy takie miały miejsce w Londynie, Paryżu i Berlinie. Np. we wrześniu 1937 r. zaplanowano cztery pokazy w Paryżu i trzy w Berlinie.