Realizacja filmów opierała się na współpracy z różnymi organizacjami

Film Rybactwo, który ilustrował budownictwo stawowe, rozmnażanie się ryb, ich hodowlę, połowy zimowe i letnie oraz transport, powstał na zamówienie Związku Organizacji Rybackich. Kilka filmów naukowych wyprodukował też Instytut dla Uniwersytetu Warszawskiego. Jest rzeczą oczywistą, że w pierwszym rzędzie były realizowane filmy potrzebne dla ministerstw, z których inicjatywy Instytut powstał. Do popularyzacji wiedzy o filmie, zaznajamiania nauczycieli i działaczy oświatowych z obsługą aparatów projekcyjnych służyły wymienione już środki propagandowe (kursy, odczyty i projekcje). Instytut pośredniczył też w zakupywaniu aparatów i filmów dla instytucji i szkół. W tym celu zbadał i zapoczątkował rozpowszechnianie taniego modelu Filmosta- tu, aparatu projekcyjnego z możliwością zatrzymywania filmów. Zakupił aparat przenośny Homelite do wytwarzania prądu, potrzebnego do organizowania projekcji na prowincji, oraz trzy aparaty projekcyjne (dwa Jacky firmy Debrie i jeden de Vries).