UTWORZENIE ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH I ICH ZADANIA

Mówiąc o początkach krótkiego metrażu w Polsce, musimy cofnąć się nieco wstecz. Możemy powiedzieć, że dniem jego narodzin był 23 listopada. Zarządzenie podpisane wówczas stwarzało perspektywy pomyślnego rozwoju filmów krótkometrażowych. Jednakże nadzieja łatwego zdobycia zysków o czym już wspominałam przyciągała wiele osób, nie
mających pojęcia o realizacji filmów. Dobrą koniunkturę na film krótko- metrażowy wykorzystali przeróżni producenci, którzy, mówiąc słowami Toeplitza, „pracowali często i gęsto z bardzo niewesołymi rezultatami w długim metrażu. Zjawili się kiepscy filmowcy i nieciekawi reżyserzy, postanawiający odegrać się w nadprogramach”. Ośmieliło ich do tego kryterium oceny filmu, którego miernikiem była jedynie długość taśmy. Tylko zorganizowana grupa twórców mogła bezwzględnie przeciwstawić się i wypowiedzieć walkę tym pseudorealizatorom i ich filmom. W tym właśnie między innymi celu powstał Związek Producentów Filmów Krótko metrażowych. Inicjatywę zorganizowania się podjęła we wrześniu 1933 r. grupa zaledwie kilku realizatorów krótkiego metrażu. Prezesem obrany został Józef Handt, kierownik Wydziału Filmowego PAT, wice prezese Ireneusz Plater Zyberk, kierownik agencji filmowej Amer-Film. Do zarządu wszedł również A. Augustynowicz, pracownik Centralnego Biura Filmowego Ministerstwa Spraw Wojskowych.