ODKRYWCA CZY NISZCZYCIEL?

Jak wiemy, Ince uchodzi powszechnie nie tylko za wynalazcę metody „żelaznego scenariusza”, ale i za odkrywcę największej gwiazdy wczesnego filmu kowbojskiego — Williama S. Harta. Był producentem i super- visorem (kierownikiem artystycznym) kilkudziesięciu filmów, w których występował Rio Jim, kreowany przez Harta. „Spośród nich – pisze Sadoul — Uciekiniera (The Fugitive) można uważać za typowy przykład tego gatunku, który pełnię swego rozwoju osiągnął w filmie Aryjczyk reżysera Reginalda Barkera”. Jacobs stwierdza, że Ince „był w stanie powierzać reżyserię wybranemu współpracownikowi dzięki swej zdolności wizualnego konkretyzowania całego filmu jeszcze przed jego nakręceniem. Tę umiejętność wykształcił w sobie dzięki gruntownemu zgłębieniu wszystkich faz realizacji. W swoim nie opublikowanym manuskrypcie o historii kina Ince relacjonuje, w jaki sposób na początku swej kariery w Independent Motion Picture pisał, grał, reżyserował jeden film na tydzień, montując go w domu, w kuchni, na zaimprowizowanym stole montażowym”.
Teraz zaczynamy rozumieć, w jaki sposób Ince był współtwórcą wszystkich filmów, nawet tych kręconych przez innych reżyserów jego wytwórni, a głównie kowbojskich epopei z udziałem Williama S. Harta. Potwierdzają to G. A. Astre i A. P. Hoarau, autorzy najnowszej (1973) monografii „Univers du western”, wydanej we Francji: „Ince był przede wszystkim świetnym doradcą: kierował Harta ku przejrzystości, ku konkretom – słowem: ku swoistej prawdzie – nie zaniedbując przy 1ym kreowania określonych »typów«”.