NORMA: 9 FILMÓW ROCZNIE

W następnym roku Fox nakręca z Thedą również 9 filmów, ale wymagają one znacznie większego nakładu pracy, są bardziej skomplikowane tematycznie i realiza- torsko. A że w produkowanych na świecie filmach pojawiają się coraz częściej wątki społeczne – ich odbicie znaleźć można nawet w „wampowatych” historiach. Jednocześnie odgłosy toczącej się w Europie wojny sprawiają, że modna staje się tematyka związana z daleką, egzotyczną, związaną z aliantami Rosją. W filmie Zniszczenie Theda Bara reklamowana jest jako „najsłynniejszy wamp, który niesie ruinę i nieszczęście tysiącom”. Bohaterka poślubia fabrykanta, a następnie stara się usidlić jego syna. Gdy w swych zabiegach ponosi fiasko, podburza do strajku robotników, którzy podpalają mężowską siedzibę. Ale zdrajczyni sama ginie w płomieniach. W Wężu jest rosyjską wieśniaczką, która uwiedziona przez księcia poprzysięga zemstę i – zostaje żoną jego syna. W filmie Z/oto i kobieta powraca nie tylko klasyczny „wampowaty” schemat z moralizatorską pointą, ale i szyderczy finał, którym Theda Bara szokowała widzów już w swoim pierwszym filmie. Oto doprowadzając do zguby przekupnego amerykańskiego pułkownika, który podstępem usunął Indian z ich ojczystego terytorium – bohaterka obsypuje trupa swej ofiary deszczem złotych^ monet, a w ostatnim ujęciu upodabnia się do szatana i wtedy dopiero zaciemnienie kończy film. Ambicją Thedy Bary jest jednak normalne aktorstwo, a nie tylko wieczne „wampirzenie” (vampiring) lub łagodniejsze „wampowanie” (vamping) – jak zaczynają określać jej role recenzenci. Fox godzi się więc na realizację każdej fabuły, której bohaterką jest „kobieta fatalna” lub którą można łatwo nagiąć do wymagań „wam- powatych” historii. Bara gra więc Wiecznq Safo — unowocześnioną heroinę Daudeta, przewrotną Lady Isabel w East Lynne, tragiczną markietankę z Legii Cudzoziemskiej w dramacie miłości i poświęcenia Pod dwiema flagami, by wreszcie stanąć przed wielkim egzaminem w adaptacji Romea i Julii. Egzamin jest tym trudniejszy, że jednocześnie wytwórnia Metro wypuszcza na ekrany własną wersję Szekspirowskiej tragedii i krytycy mają okazję porównywania Thedy Bary z jej konkurentką – Beverly Bayne. Aktorka ta i jej muskularny małżonek, Francis X. Bushman, są właśnie najpopularniejszą parą amantów na ekranie. Bara wychodzi jednak z tego porównania zwycięsko, chociaż jej rywalka zyskuje także wiele pochlebnych głosów.