Film Dar Pomorza, wyświetlany w 1932 r.

W jednym z kin paryskich, uzyskał wysoką ocenę krytyki. Recenzent tygodnika „Pour Vous” między innymi pisał: „wspaniały dokument o fregacie polskiej. Są w tym małym, krótkim i dobrze skonstruowanym filmie niektóre zdjęcia, które są najlepsze spośród tych, jakie w tym rodzaju widzieliśmy. Cała fotografia morza, łodzi i jej żeglowania są cudownie wydobyte w swej wartościowości, a światło i cienie są rozłożone na te obrazy z subtelną sztuką”. Polski film naukowy oglądali uczestnicy zjazdów i spotkań międzynarodowych. Np. w ostatnim dniu obrad VIII Międzynarodowego Zjazdu Chirurgów, który obradował w warszawskiej sali Prezydium Rady Ministrów w dniach 22—29 lipca 1929 r., demonstrowany był film dr. Sławińskiego i dr. Lubelskiego, ilustrujący zabiegi operacyjne. Dr M. Lubelski, ordynator Szpitala Żydowskiego, ukazał na filmie w sposób bardzo efektowny całkowity przebieg leczenia zgłębnikami własnego pomysłu zwężeń przełyku, wywołanych płynami żrącymi. Film demonstrował cały przebieg zabiegu, zmierzającego do usunięcia tych schorzeń i do przywrócenia normalnego funkcjonowania chorego narządu.