Akcji tej patronowała Sekcja Filmowa Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych

Na terenie Lwowa w rozpowszechnianiu filmów oświatowych współdziałali członkowie byłej Awangardy, zwłaszcza Bolesław Lewicki i Henryk Breit. Za pośrednictwem Lwowskiego Kuratorium nawiązali oni kontakt z centralą kinofikacji w Warszawie. Akcji tej patronowała Sekcja Filmowa Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, która przejęła po Awangardzie tradycje organizowania publicznych pokazów i dyskusji filmowych z tą tylko różnicą, że obiektem jej działalności była młodzież licealna. Akcja ta prowadzona przez Breita i Lewickiego utrzymała się do wiosny i zakończona została konferencją nauczycielską z udziałem władz Ministerstwa WRiOP, poświęconą sprawie wprowadzenia wiedzy o filmie do szkół. Wykazy filmów kategorii C oraz fabularnych, zalecanych dla młodzieży ze względów wychowawczych, podawał Dziennik Urzędowy Ministerstwa WRiOP. Całą swoją uwagę Ministerstwo zwróciło przede wszystkim na realizację eksperymentalnego planowego obiegu filmów. Zalecało więc, by ze względu na nowość filmu jako pomocy dydaktycznej wszelkie spostrzeżenia i doświadczenia oraz wnioski na przyszłość przekazywano do 1 VI 1937 r. Centralnej Poradni Dydaktycznej. W sprawozdaniu z pierwszego roku eksploatacji Brycki informował, że szkoły reagowały stosunkowo słabo na zagadnienie filmu jako pomocy naukowej. Nauczycielstwo zaabsorbowane w tym okresie realizacją nowych programów gimnazjalnych oraz dyskusjami nad opracowywanymi programami dla liceum nie zajęło określonego stanowiska w sprawie filmu szkolnego, a w praktyce posługiwało się nim bez głębszego wnikania w istotę zagadnienia.